Raport roczny za rok 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-05-30T17:07:21+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: MEDAPP_Raport roczny Załącznik nr 1 Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego Załącznik nr 2 Roczne sprawozdanie [...]

Raport roczny za rok 2017 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-05-30T17:07:21+02:00

Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-05-15T14:54:39+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel [...]

Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-05-15T14:54:39+02:00

Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-05-11T16:49:00+02:00

RB_ASO: Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent Data: 2018-06-11 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2018 Data sporządzenia: 2018-06-11 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent [...]

Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-05-11T16:49:00+02:00