Rezygnacja osoby nadzorującej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-08-27T10:11:03+02:00

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.08.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Michała Biskupa rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 sierpnia 2018 r. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Michałowi Biskupowi za dotychczasową pracę na rzecz [...]

Rezygnacja osoby nadzorującej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-08-27T10:11:03+02:00

Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-08-16T15:43:30+02:00

RB_ASO: Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock Data: 2018-08-16 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 2018 Data sporządzenia: 2018-08-16 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Informacja o realizacji umowy o [...]

Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-08-16T15:43:30+02:00

Raport okresowy za okres II kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-08-14T15:44:15+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel - [...]

Raport okresowy za okres II kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-08-14T15:44:15+02:00

Korekta raportu ESPI 14/2018 MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-08-09T15:05:20+02:00

RB_ASO: Korekta raportu ESPI 14/2018 Data: 2018-08-09 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 2018 Data sporządzenia: 2018-08-09 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Korekta raportu ESPI 14/2018 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - [...]

Korekta raportu ESPI 14/2018 MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-08-09T15:05:20+02:00

Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-08-09T14:06:19+02:00

RB_ASO: Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Data: 2018-08-09 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 2018 Data sporządzenia: 2018-08-09 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Podstawa prawna [...]

Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-08-09T14:06:19+02:00