Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-10-31T15:22:10+01:00

Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej - Panią Ewelinę Rytter oraz Pana Grzegorza Wronę. Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym [...]

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-10-31T15:22:10+01:00

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-10-31T15:18:10+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31.10.2018 do siedziby Spółki wpłynęła od Pani Marianny Karwat rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Marianna Karwat nie podała powodu rezygnacji. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Karwat za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. [...]

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-10-31T15:18:10+01:00