Uzupełnienie raportu 16/2018 – Powołanie członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-11-19T09:08:00+01:00

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 16/2018 przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, Pani Eweliny Rytter, w brzmieniu zgodnym z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: par. 3 ust 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO. [...]

Uzupełnienie raportu 16/2018 – Powołanie członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-11-19T09:08:00+01:00

Uzupełnienie raportu 18/2018 – Powołanie członka zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-11-08T15:56:57+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 18/2018 przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka zarządu Pana Roberta Trzos w brzmieniu zgodnym z w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO. Mateusz [...]

Uzupełnienie raportu 18/2018 – Powołanie członka zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-11-08T15:56:57+01:00

Powołanie Członka Zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-11-08T09:32:01+01:00

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 07.11.2018 podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko członka Zarządu Spółki Pana Roberta Trzos. Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do [...]

Powołanie Członka Zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-11-08T09:32:01+01:00

Powołanie nowego członka Zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-11-05T16:51:05+01:00

Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła dziś uchwałę w sprawie powołania nowego członka zarządu - Pana Roberta Trzosa - i postanowiła powierzyć mu funkcję wiceprezesa zarządu. Życiorys zawodowy nowego członka zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym [...]

Powołanie nowego członka Zarządu MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-11-05T16:51:05+01:00