Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2018-12-31T15:50:43+01:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy Data: 2018-12-31 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 2 załączniki zawiadomienie_Medapp_OMEGIA.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY zawiadomienie_Medapp_VZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 2018 Data sporządzenia: 2018-12-31 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. [...]

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2018-12-31T15:50:43+01:00

OBJĘCIE AKCJI SERII F W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-12-21T18:02:04+01:00

Zarząd MedApp S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku, w związku z podjętą w dniu 28 września 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podpisana została umowa objęcia [...]

OBJĘCIE AKCJI SERII F W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-12-21T18:02:04+01:00

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2018-12-21T14:13:01+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 122A („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 grudnia 2018 roku, w dniu 21 grudnia 2018 roku podpisał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-523) [...]

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2018-12-21T14:13:01+01:00