Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-02-14T15:18:42+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Mateusz Kierepka - Prezes Zarzącu Tomasz Kuciel - [...]