Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarzącu
  • Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

MedApp raport okresowy za IV kwartał 2018