Otrzymanie korekty zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2019-03-08T10:04:34+01:00

RB-W_ASO: Otrzymanie korekty zawiadomień od akcjonariuszy Data: 2019-03-08 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 2 załączniki 0_Nowy_Dokument_2019-03-07_10.20.12_1.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY 0_Nowy_Dokument_2019-03-07_10.20.12_2.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2019 Data sporządzenia: 2019-03-08 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP [...]

Otrzymanie korekty zawiadomień od akcjonariuszy MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2019-03-08T10:04:34+01:00

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-03-06T12:34:16+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. opublikowanego raportem EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. Emitent wskazuje, że w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 14 lutego 2019 r. nie zostało uwzględnione podwyższenie kapitału zakładowego [...]

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-03-06T12:34:16+01:00