Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. opublikowanego raportem EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

Emitent wskazuje, że w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 14 lutego 2019 r. nie zostało uwzględnione podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z objęcia akcji serii F z końcem grudnia 2018. W efekcie nie wykazano w bilansie wartości 1.300 tys. zł w ramach pozycji pozostałe kapitały rezerwowe.

Pozostałe dane i informacje w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2018 r. nie uległy zmianie.

Skorygowana treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

MedApp raport okresowy za IV kwartał 2018_korekta