Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:23+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał Data: 2019-05-31 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Ogloszenie_o_ZWZA_2019.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Projekty_uchwal_ZWZA_2019.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY ZWZA_Ogolna_informacja_o_liczbie_glosow.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:23+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:23+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:23+02:00

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-31T07:30:11+02:00

Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na [...]

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-31T07:30:11+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:23+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał Data: 2019-05-31 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 3 załączniki Ogloszenie_o_ZWZA_2019.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Projekty_uchwal_ZWZA_2019.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY ZWZA_Ogolna_informacja_o_liczbie_glosow.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:23+02:00

Korekta raportu: Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-23T07:50:23+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 6/2019 z dnia 22 maja 2019 roku. Emitent na skutek problemów technicznych opublikował błędnie kwestionariusz osobowy na podstawie §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Emitent nie zamieścił w raporcie następujących danych: - szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu [...]

Korekta raportu: Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-23T07:50:23+02:00

Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-22T11:58:37+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 5/2019 z dnia 14 maja 2019 r. przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego członka zarządu Pana Rafała Ligęzińskiego w brzmieniu zgodnym z w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 [...]

Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-22T11:58:37+02:00

Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-14T15:56:45+02:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż uchwałą nr 1 z dnia 14 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisu art. 368§ 4 KSH odwołała Pana Roberta Trzosa ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza [...]

Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-14T15:56:45+02:00

Raport okresowy za okres I kwartał 2019 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-14T13:57:46+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel - [...]

Raport okresowy za okres I kwartał 2019 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-14T13:57:46+02:00