RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Data: 2019-05-31
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w Krakowie pod adresem: Al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_ZWZA_2019.pdf Ogloszenie o ZWZA
Projekty_uchwal_ZWZA_2019.pdf Projekty uchwal ZWZA
ZWZA_Ogolna_informacja_o_liczbie_glosow.pdf Ogolna informacja o liczbie glosow ZWZA

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDAPP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-416 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dobrego Pasterza 122A
_ulica_ _numer_
+48 22 845 5555 +48 22 880 0035
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
701-02-64-750 142641690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-416
Miasto Kraków
Ulica Dobrego Pasterza
Nr 122A
Tel. +48 22 845 5555
Fax +48 22 880 0035
e-mail
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2019-05-31
Rok biezacy 2019
Numer 5
adres www