Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o ZWZA 2019.pdf

Projekty uchwał ZWZA 2019.pdf

ZWZA_Ogólna informacja o liczbie głosów.pdf