Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

112811-zalacznik-nr-1-raport-roczny

zalacznik-nr-2-wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego.pdf

zalacznik-nr-3-roczne-sprawozdanie-finansowe.pdf

zalacznik-nr-4-dodatkowe-informacje-i-objasnienia.pdf

zalacznik-nr-5-sprawozdanie-z-badania-sprawozdania-finansowego.pdf