Rozwiązanie umowy przez Autoryzowanego Doradcę. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-06-28T14:12:17+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Autoryzowany Doradca Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu rozwiązał z Emitentem umowę bez okresu wypowiedzenia, z uwagi na zaleganie z płatnościami przez Spółkę za okres ponad 2 miesięcy. Emitent dziękuje INC S.A. z siedzibą w Poznaniu za dotychczasową [...]

Rozwiązanie umowy przez Autoryzowanego Doradcę. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-06-28T14:12:17+02:00

Rezygnacja osoby zarządzającej. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-06-28T11:38:00+02:00

Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.06.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Tomasza Kuciela rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Nie podano powodu rezygnacji. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Tomaszowi Kucielowi za dotychczasową pracę na rzecz Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr [...]

Rezygnacja osoby zarządzającej. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-06-28T11:38:00+02:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medapp Spółka Akcyjna MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-06-28T11:36:23+02:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2019 roku na mocy uchwały nr 19/2019 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Ralfa Saykiewicza. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące [...]

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medapp Spółka Akcyjna MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-06-28T11:36:23+02:00

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-06-28T11:32:22+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie, Zarząd Medapp S.A. [...]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-06-28T11:32:22+02:00

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2019-06-25T15:48:48+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Data: 2019-06-25 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Omegia_zawiadomienie.bmp Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2019 Data sporządzenia: 2019-06-25 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2019-06-25T15:48:48+02:00

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2019-06-18T17:20:44+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Data: 2019-06-18 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik ZAW_MEDAPP_VZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2019 Data sporządzenia: 2019-06-18 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2019-06-18T17:20:44+02:00

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2019-06-18T14:45:25+02:00

RB-W_ASO: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Data: 2019-06-18 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik ZAW_MEDAPP_AMIDA.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 2019 Data sporządzenia: 2019-06-18 Skrócona nazwa emitenta [...]

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2019-06-18T14:45:25+02:00