raport okresowy za II kwartał 2019 – MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-08-15T07:28:27+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Rafał Ligęziński [...]