Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

medapp-raport-okresowy-za-ii-kwartal-2019.pdf