Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-09-30T10:00:34+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Mędralę. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Mędrali. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika [...]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-09-30T10:00:34+02:00

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-09-30T09:55:00+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym odebrał pismo od Pana Dominika Lipca - członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 września 2019 roku. Pan Dominik Lipiec nie podał powodów swojej rezygnacji. W imieniu Spółki składamy [...]

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-09-30T09:55:00+02:00

Podpisanie umowy dotyczącej współpracy z Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-09-19T07:43:18+02:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2019 roku podpisał umowę dotyczącą współpracy z Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. W ramach umowy Johnson & Johnson planuje wykorzystać system telemedyczny CarnaLife autorstwa Emitenta do badań przesiewowych pacjentów potencjalnie chorych na zaburzenia rytmu serca. Po [...]

Podpisanie umowy dotyczącej współpracy z Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-09-19T07:43:18+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp S.A. na dzień 07 października 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-15T19:05:23+02:00

Zarząd spółki pod firmą MEDAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 07 października 2019 roku, godzina 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków. W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp S.A. na dzień 07 października 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-15T19:05:23+02:00