Zarząd spółki pod firmą MEDAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 07 października 2019 roku, godzina 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.
W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał.

 

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

Ogloszenie o zwołaniu NWZA 7.10.2019 MedApp-S.A.pdf

Projekt uchwały NWZA MedApp S.A – 07.10.pdf