Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 07.10.2019 roku MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2019-10-08T10:50:59+02:00

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 07.10.2019 roku Data: 2019-10-08 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2019 Data sporządzenia: 2019-10-08 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy [...]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 07.10.2019 roku MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2019-10-08T10:50:59+02:00

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 07.10.2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-10-08T10:03:48+02:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07 października 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie, Zarząd Medapp S.A. [...]

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 07.10.2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-10-08T10:03:48+02:00