Zarząd Spółki Medapp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Powodem korekty jest błędnie wskazana wartość zysku netto i środków pieniężnych w rachunku z przepływów pieniężnych Emitenta. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

medapp-raport-okresowy-za-iii-kwartal-2019-korekta-1.pdf