Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-12-30T07:06:06+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2019 roku w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Spółki podpisane zostały umowy objęcia 15.155.000 (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 83.434.360 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące [...]

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-12-30T07:06:06+01:00

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-12-20T21:13:13+01:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 roku, w związku z powołaniem do składu Zarządu Spółki, Pan Krzysztof Mędrala złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje [...]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-12-20T21:13:13+01:00

Zmiany w składzie Zarządu Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-12-20T21:06:18+01:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta na którym dokonano następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. odwołanie z dniem 20 grudnia 2019 roku z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Mateusza Kierepki. 2. powołanie z [...]

Zmiany w składzie Zarządu Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-12-20T21:06:18+01:00