Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-01-29T12:22:03+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 roku; • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 roku; • raport roczny za 2019 r. – 30 [...]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-01-29T12:22:03+01:00

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-01-16T12:22:45+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Kubiaka. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy w/w osoby.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 [...]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-01-16T12:22:45+01:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-01-15T19:31:42+01:00

RB-W_ASO: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą Data: 2020-01-15 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik MAR_19_K._Medrala.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 2019 Data sporządzenia: 2020-01-15 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. [...]

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-01-15T19:31:42+01:00

Zawarcie umów sprzedażowych na rynku USA MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-01-10T12:24:51+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”„Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły podpisane umowy sprzedaży licencji do aplikacji CarnaLife Holo zrealizowane na rynku amerykańskim w IV kwartale 2019 roku. Emitent z tytułu w/w umów rozpozna przychody ze sprzedaży wynoszące 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony [...]

Zawarcie umów sprzedażowych na rynku USA MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-01-10T12:24:51+01:00

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-01-07T22:25:26+01:00

RB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Data: 2020-01-07 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik zawiadamienie_Amida_do_Medapp_SA.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 2020 Data sporządzenia: 2020-01-07 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zmiana stanu [...]

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-01-07T22:25:26+01:00

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-01-07T22:14:02+01:00

RB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Data: 2020-01-07 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik zawiadomienie_Medapp_SA_-_Blue_Ring_07.01.2020.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 2020 Data sporządzenia: 2020-01-07 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zmiana stanu [...]

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-01-07T22:14:02+01:00

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-01-07T19:23:24+01:00

RB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Data: 2020-01-07 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik Zawiadomienie_Omegia_SA_do_Medapp_SA_07.01.2020.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 2020 Data sporządzenia: 2020-01-07 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Zmiana stanu [...]

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-01-07T19:23:24+01:00