Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-02-14T07:17:37+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu Rafał Ligeziński [...]

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-02-14T07:17:37+01:00

Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-02-10T18:47:29+01:00

RB_ASO: Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta Data: 2020-02-10 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2020 Data sporządzenia: 2020-02-10 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Publikacja dokumentu ofertowego w [...]

Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-02-10T18:47:29+01:00

Korekta raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-02-10T12:20:29+01:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Korekta jest wynikiem omyłki pisarskiej przy wskazaniu aktualnej wysokości kapitału zakładowego tj. podanie kwoty 23.608.936,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści [...]

Korekta raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-02-10T12:20:29+01:00