RB_ASO: Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta
Data: 2020-02-10
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2020
Data sporządzenia: 2020-02-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ niniejszym informuje, iż na stronie internetowej Spółki o adresie www.medapp.pl został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2020 roku dokument ofertowy Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie do 4.000.000 _czterech milionów_ sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 10 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDAPP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-517 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Płk Wł. Beliny – Prażmowskiego 60
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@medapp.pl
_e-mail_ _www_
701-02-64-750 142641690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-10 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu
2020-02-10 Rafał Ligęziński Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-517
Miasto Kraków
Ulica Al. Płk Wł. Beliny – Prażmowskiego
Nr 60
Tel.
Fax
e-mail biuro@medapp.pl
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2020-02-10
Rok biezacy 2020
Numer 5
adres www