Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligeziński – Wiceprezes Zarządu

raport-za-iv-kw.-2019-roku-medapp-sa.pdf