Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-11T12:12:58+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 02 marca 2020 roku informuje, iż do Spółki wpłynęła umowa na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM podpisana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – wielospecjalistyczny szpital kliniczny przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dostawa i instalacja systemu [...]

Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-11T12:12:58+01:00

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-09T12:16:43+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09 marca 2020 roku otrzymał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) [...]

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-09T12:16:43+01:00

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-05T12:19:31+01:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat dojścia do skutku emisji publicznej akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 października 2019 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i [...]

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-05T12:19:31+01:00

Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-03-02T13:39:52+01:00

RB_ASO: Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D Data: 2020-03-02 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 2020 Data sporządzenia: 2020-03-02 Skrócona nazwa emitenta MEDAPP S.A. Temat Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji [...]

Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-03-02T13:39:52+01:00