RB_ASO: Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D
Data: 2020-03-02
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2020
Data sporządzenia: 2020-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02 marca 2020 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu na dostawę sprzętu medycznego organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – wielospecjalistyczny szpital kliniczny przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym _dalej: „UCK”_.
Spółka w ramach przetargu złożyła ofertę dostawy autorskiego systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D _CarnaLife Holo_, który może być wykorzystywany m.in. w zabiegach kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej, onkologii, ortopedii oraz w radiologii ułatwiając planowanie zabiegów medycznych i dedykowanych terapii.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDAPP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-514 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Pułkownika Władysława Beliny – Prażmowskiego 60
_ulica_ _numer_
+48 533 306 117
_telefon_ _fax_
biuro@medapp.pl www.medapp.pl
_e-mail_ _www_
701-02-64-750 142641690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-02 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu
2020-03-02 Rafał Ligęziński Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Wygranie przetargu na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-514
Miasto Kraków
Ulica Aleja Pułkownika Władysława Beliny – Prażmowskiego
Nr 60
Tel. +48 533 306 117
Fax
e-mail biuro@medapp.pl
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2020-03-02
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.medapp.pl