Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09 marca 2020 roku otrzymał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu