Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 02 marca 2020 roku informuje, iż do Spółki wpłynęła umowa na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM podpisana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – wielospecjalistyczny szpital kliniczny przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dostawa i instalacja systemu przez Emitenta odbędzie się w terminie do 03.04.2020r.
  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęzinski – Wiceprezes Zarządu