Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

2020-04-27T06:41:37+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2020 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 23 kwietnia 2020 r. zarejestrował zmianę w Statucie Spółki, [...]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna2020-04-27T06:41:37+02:00

Podpisanie umowy doradztwa prawnego w związku z planem przejścia Emitenta na rynek główny GPW w Warszawie MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-04-03T15:00:40+02:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa doradztwa prawnego pomiędzy Spółką a kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie _dalej: "SSW"_. Przedmiotem umowy jest reprezentowanie Emitenta przez SSW w postępowaniu przed Komisją Nadzoru [...]

Podpisanie umowy doradztwa prawnego w związku z planem przejścia Emitenta na rynek główny GPW w Warszawie MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-04-03T15:00:40+02:00