Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa doradztwa prawnego pomiędzy Spółką a kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie _dalej: „SSW”_. Przedmiotem umowy jest reprezentowanie Emitenta przez SSW w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, doradztwo i nadzór nad sporządzeniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe czynności niezbędne w procesie przeniesienia notowań akcji Medapp S.A. na rynek główny GPW w Warszawie. Planowany termin zmiany rynku notowań akcji Emitenta to IV kwartał 2020 roku.