Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-28T09:24:16+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. w z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka") informuje, że w związku z opóźnieniami wywołanymi przez stan epidemiczny w Polsce zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, deklarowanym [...]

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-28T09:24:16+02:00

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

2020-05-15T19:22:39+02:00

Akcyjna (PLYLWHT00012) 15-05-2020 18:21:36 | Kwartalny | EBI | 11/2020 Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na [...]

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku2020-05-15T19:22:39+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał

2020-05-15T19:05:23+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał2020-05-15T19:05:23+02:00

Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych

2020-05-08T21:00:12+02:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 07.05.2020 roku Emitent dokonał zbycia wszystkich posiadanych udziałów w dwóch podmiotach powiązanych tj.: (i) 100% udziałów spółki MedApp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki ; oraz (ii) 50% udziałów spółki Telemedica Sp. z o.o. [...]

Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych2020-05-08T21:00:12+02:00