Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-05-2020 18:21:36 | Kwartalny | EBI | 11/2020
Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

Raport za I kw. 2020 roku