Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Zarząd spółki Medapp S.A. w z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z opóźnieniami wywołanymi przez stan epidemiczny w Polsce zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 30 maja 2020 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019 został wyznaczony na dzień 23 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęzinski – Wiceprezes Zarządu