Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia, proponowane zmiany statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

121255-projekty-uchwal-nwza-medapp-s.a.-29.06.2020

121254-proponowane-zmiany-statutu-spolki-medapp-sa-29.06.202…

121253-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-29.06.2020-medapp-s.a.

image_pdfimage_print