Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2020 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie, Zarząd Medapp S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 2/2020 zmieniło porządek obrad poprzez wykreślenie pkt. 6c.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęzinski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

https://carna.life/wp-content/uploads/2020/06/121526-uchwaly-nwza-08.06.2020.pdf

image_pdfimage_print