RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku
Data: 2020-06-09
Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.06.2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Omegia S.A. posiadająca 22 183 204 głosów, co stanowiło 14,67% ogólnej liczby głosów na NWZA i 9,27% głosów ogółem w Spółce,
2. Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A. posiadająca 96 279 980 głosów, co stanowiło 63,68% ogólnej liczby głosów na NWZA i 40,25% głosów ogółem w Spółce,
3. Blue Ring Sp. z o.o. posiadająca 18 500 000 głosów, co stanowiło 12,24% ogólnej liczby głosów na NWZA i 7,73% głosów ogółem w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDAPP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-514 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Pułkownika Władysława Beliny – Prażmowskiego 60
_ulica_ _numer_
+48 533 306 117
_telefon_ _fax_
biuro@medapp.pl www.medapp.pl
_e-mail_ _www_
701-02-64-750 142641690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu
2020-06-09 Rafał Ligęziński Wiceprezes Zarządu

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDAPP S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-514
Miasto Kraków
Ulica Aleja Pułkownika Władysława Beliny – Prażmowskiego
Nr 60
Tel. +48 533 306 117
Fax
e-mail biuro@medapp.pl
NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
Data sporzadzenia 2020-06-09
Rok biezacy 2020
Numer 11
adres www www.medapp.pl
image_pdfimage_print