Bieżący

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-06-03T09:10:55+02:00

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał Data: 2020-06-02 Firma: MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: 121255-projekty-uchwal-nwza-medapp-s.a.-29.06.2020 121254-proponowane-zmiany-statutu-spolki-medapp-sa-29.06.202… 121253-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-29.06.2020-medapp-s.a.   Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2020 Data sporządzenia: 2020-06-02 Skrócona [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-06-03T09:10:55+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-06-03T09:04:24+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia, proponowane zmiany statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-06-03T09:04:24+02:00

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-05-28T09:24:16+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. w z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka") informuje, że w związku z opóźnieniami wywołanymi przez stan epidemiczny w Polsce zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, deklarowanym [...]

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-05-28T09:24:16+02:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał

2020-05-15T19:05:23+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - [...]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał2020-05-15T19:05:23+02:00

Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych

2020-05-08T21:00:12+02:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 07.05.2020 roku Emitent dokonał zbycia wszystkich posiadanych udziałów w dwóch podmiotach powiązanych tj.: (i) 100% udziałów spółki MedApp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki ; oraz (ii) 50% udziałów spółki Telemedica Sp. z o.o. [...]

Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych2020-05-08T21:00:12+02:00

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

2020-04-27T06:41:37+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2020 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 23 kwietnia 2020 r. zarejestrował zmianę w Statucie Spółki, [...]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna2020-04-27T06:41:37+02:00

Podpisanie umowy doradztwa prawnego w związku z planem przejścia Emitenta na rynek główny GPW w Warszawie MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

2020-04-03T15:00:40+02:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa doradztwa prawnego pomiędzy Spółką a kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie _dalej: "SSW"_. Przedmiotem umowy jest reprezentowanie Emitenta przez SSW w postępowaniu przed Komisją Nadzoru [...]

Podpisanie umowy doradztwa prawnego w związku z planem przejścia Emitenta na rynek główny GPW w Warszawie MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)2020-04-03T15:00:40+02:00

Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-11T12:12:58+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 02 marca 2020 roku informuje, iż do Spółki wpłynęła umowa na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM podpisana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – wielospecjalistyczny szpital kliniczny przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dostawa i instalacja systemu [...]

Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-11T12:12:58+01:00

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-09T12:16:43+01:00

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09 marca 2020 roku otrzymał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) [...]

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-09T12:16:43+01:00

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-05T12:19:31+01:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat dojścia do skutku emisji publicznej akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 października 2019 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i [...]

Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-03-05T12:19:31+01:00