Okresowy

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

2020-05-15T19:22:39+02:00

Akcyjna (PLYLWHT00012) 15-05-2020 18:21:36 | Kwartalny | EBI | 11/2020 Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na [...]

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku2020-05-15T19:22:39+02:00

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-02-14T07:17:37+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu Rafał Ligeziński [...]

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2020-02-14T07:17:37+01:00

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-11-15T07:21:22+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2019 roku. Powodem korekty jest błędnie wskazana wartość zysku netto i środków pieniężnych w rachunku z przepływów pieniężnych Emitenta. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu [...]

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-11-15T07:21:22+01:00

Raport okresowy za okres III kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-11-14T13:34:03+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel - [...]

Raport okresowy za okres III kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-11-14T13:34:03+01:00

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-11-14T07:23:35+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Rafał Ligęziński [...]

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-11-14T07:23:35+01:00

raport okresowy za II kwartał 2019 – MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-08-15T07:28:27+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Rafał Ligęziński [...]

raport okresowy za II kwartał 2019 – MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-08-15T07:28:27+02:00

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-31T07:30:11+02:00

Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na [...]

Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-31T07:30:11+02:00

Raport okresowy za okres I kwartał 2019 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-14T13:57:46+02:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel - [...]

Raport okresowy za okres I kwartał 2019 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-05-14T13:57:46+02:00

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-03-06T12:34:16+01:00

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. opublikowanego raportem EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. Emitent wskazuje, że w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 14 lutego 2019 r. nie zostało uwzględnione podwyższenie kapitału zakładowego [...]

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-03-06T12:34:16+01:00

Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-02-14T15:18:42+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Mateusz Kierepka - Prezes Zarzącu Tomasz Kuciel - [...]

Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2019-02-14T15:18:42+01:00