Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w k.z. oraz ogólnej liczby głosów
Amida Capital sp. z o.o. S.K.A. 96 456 352,00 40,33% 40,33%
Omegia S.A. 22 183 204,00 9,27% 9,27%
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000,00 7,73% 7,73%
MedeHealth sp. z o.o. 9 000 000,00 3,76% 3,76%
Krzysztof Mędrala 5 155 000,00 2,16% 2,16%
Pozostali 87 896 387,00 36,75% 36,75%
Suma 239 190 943,00 100% 100%