Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych

2020-05-08T21:00:12+02:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 07.05.2020 roku Emitent dokonał zbycia wszystkich posiadanych udziałów w dwóch podmiotach powiązanych tj.: (i) 100% udziałów spółki MedApp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki ; oraz (ii) 50% udziałów spółki Telemedica Sp. z o.o. [...]