Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

2020-05-15T19:22:39+02:00

Akcyjna (PLYLWHT00012) 15-05-2020 18:21:36 | Kwartalny | EBI | 11/2020 Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na [...]