Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-11-15T07:21:22+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2019 roku. Powodem korekty jest błędnie wskazana wartość zysku netto i środków pieniężnych w rachunku z przepływów pieniężnych Emitenta. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu [...]