Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-02-14T07:17:37+01:00

Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.   Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu Rafał Ligeziński [...]