Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-05T12:19:31+01:00

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat dojścia do skutku emisji publicznej akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 października 2019 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i [...]