Podpisanie umowy na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-03-11T12:12:58+01:00

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 02 marca 2020 roku informuje, iż do Spółki wpłynęła umowa na dostawę systemu wizualizacji 3D obrazów DICOM podpisana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – wielospecjalistyczny szpital kliniczny przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dostawa i instalacja systemu [...]