Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

2020-04-27T06:41:37+02:00

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2020 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 23 kwietnia 2020 r. zarejestrował zmianę w Statucie Spółki, [...]